POHYB VE SPIRÁLE-PÁNEV V POHYBU, TĚLO V OSE, DUŠE V POHODĚ

POHYB VE SPIRÁLE-PÁNEV V POHYBU, TĚLO V OSE, DUŠE V POHODĚ

 

                                                                                         „Funkce dělá tvar a tvar dělá funkci.“

 

 

    Základním konceptem spirální dynamiky je umění a moudrost jak vidět tělo. Vychází z poznání spirály jako univerzálního principu. Je to červená nit linoucí se naším vývojem v držení těla i pohybové koordinaci. I zde se projevila fascinující  genialita přírody, která vždy hledá nejúčinnější a nejekonomičtější řešení za současného bezchybného zachování struktury.

 

     Principy pohybové koordinace člověka jsou shodné s konstrukčními principy našeho přirozeného prostředí. Jsou to principy spirály, polarity, vzpřímení, klenby, vlny i tensegrity. V těchto zákonitostech spirální dynamiky se zrcadlí nejdůležitější archaické pohyby. Ty, které nás spoluvytvářeli miliony let: chůze, úchop, hod, opora apod.